5.1. Co przedstawiają powyższe grafiki/animacje?
Nasz układ planetarny (Układ Słoneczny) zazwyczaj kojarzy nam się ze statycznym Słońcem i krążącą wokół niego z prędkością ok. 30 km/sekundę Ziemią oraz innymi obiektami/planetami układu ze stosownymi dla nich prędkościami:

Zwyczajowe, „statyczne” przedstawianie Układu Słonecznego

Jest już raczej wiedzą powszechną, że Układ Słoneczny krąży wokół centrum naszej galaktyki „Drogi Mlecznej” z prędkością ok. 270 km/sekundę.

5.2. Dlaczego rozpatrujemy odległe od nas o ok. 27 900 lat świetlnych centrum naszej galaktyki?
Dla niniejszej publikacji i jej części poświęconej astrologi/kosmobiologi, istotnym jest to, iż do Ziemi docierają neutrina ze wszystkich kierunków, ale, najprawdopodobniej, dwa są zdecydowanie dominujące: jedno ze strony centrum naszej galaktyki i drugie ze Słońca.

Jeżeli przyjmiemy, że wektory (b) na rysunku symbolizują dominujące strumienie neutrin od strony centrum naszej galaktyki i wyobrazimy sobie wektory (strumienie) neutrin ze Słońca na orbitującą Ziemię, to w każdym punkcie orbity mamy różne kąty (zależności) pomiędzy tymi wektorami, czyli również strumieniami neutrin z tych źródeł, tworzącymi przestrzenną, zmienną i biologicznie „aktywną” strukturę, o której było już w części 3 niniejszej publikacji.

Razem z obrotem Ziemi wokół własnej osi i opisaną w części 3.6 hipotezą vertex-neutrin mamy układ trzech strumieni (wektorów) stanowiących razem z pulsacją/czasem „układ odniesienia”, który możemy zobrazować trzema wskazówkami zegara: strzałka godzinowa reprezentuje strumień z centrum naszej galaktyki, minutowa strumień ze Słońca, a sekundnik vertex-neutrin (zob. część 3.6) obracającej się wokół własnej osi Ziemi.

Zobrazowanie zmiennych zależności, kątów pomiędzy kierunkami (wektorami) głównych strumieni neutrin.

5.3. Co się dzieje w organizmie w momencie narodzin?
W momencie narodzin, wraz z otwarciem płatów płucnych i pierwszym wdechem rośnie gwałtownie ciśnienie parcialne tlenu we krwi i następuje utrwalenie stanu rozwojowego poprzez nie tylko zmiany fizjologiczne ale i anatomiczne. Doskonałym przykładem jest zamknięcie (obumarcie) tętniczego przewodu Botalla oraz otworu owalnego w przegrodzie lewego i prawego przedsionka serca u noworodków. Obydwa „wynalazki” ewolucji znacząco ograniczały przepływ krwi przez płuca przed ich „otworzeniem” pierwszym wdechem.

Generalnie, w momencie narodzin, od pierwszego wdechu, organizm „oprogramowuje się” jako odrębny byt. Zgodnie z założeniami w części 3.3 następuje to w konkretnym układzie i zależnościach strumieni neutrin, czyli struktury informacyjnej dla układów biologicznych (zob, część 3.3) i jak widać struktura ta jest w sposób usystematyzowany zmienna, czyli taka jaką „kocha” Ewolucja, obsesyjnie „goniąca” za różnorodnością 🙂

5.4. Jaki tu jest związek z astrologią/kosmobiologią ?
Kosmobiologia „nieświadomie” posługuje się głównymi strumieniami neutrin. Wskazówka godzinowa z naszego przykładowego zegara/ilustratora strumieni neutrino (zob. ostatnia grafika części 5.2) to zmieniająca się co około 2000 lat epoka astrologiczna. Wskazówka minutowa to poszczególne astrologiczne znaki zodiaku (kąt pomiędzy strumieniem z centrum galaktyki, a strumieniem ze słońca), a sekundnik to astrologiczne domy (kąt pomiędzy strumieniem ze słońca a vertex-strumieniem (zob. część 3.6).

5.5. A gdzie w tym planety?
Słońce obraca się wokół własnej osi i krąży wokół środka ciężkości całego układu planetarnego. Rzadko kiedy środek ciężkości Słońca pokrywa się ze środkiem układu planetarnego:

„Wędrówka” środka ciężkości Układu Słonecznego w stosunku do środka ciężkości Słońca w poszczególnych latach, spowodowana głównie orbitowaniem Jowisza i Saturna.

Dziej się to za sprawą planet, a głównie Jowisza i Saturna, które krążąc po orbitach skutecznie i wyraźnie „stresują” słońce zmuszając je do wykonywania jakiś dodatkowych „kręceń biodrami” zapewne ze zwiększoną aktywnością i tym samym emisją neutrin.
Nasz układ planetarny harmonizował się w globalne cykle prze 4,5 miliarda lat i teraz służą nam poszczególne jego składowe/planety jako „wskaźniki/zegary” cykli globalnych, do których harmonizuje się każdy system. Chociażby dwa podstawowe cykle którym podlega Jowisz i Saturn, to jakże istotne dla rozwoju człowieka lata życia 3, 5, 9, 12, 15, 21, 24, 29, 36…

5.6. Jak realizowane są predykcje astrologiczne?
Reasumując mamy zależność pomiędzy położeniem Ziemi na orbicie, a „oprogramowaniem życia” w momencie jego powstawania. Tak ukonstytuowana/zaprogramowana w strukturach mózgu, pozostałych organach i procesach fizjologicznych osobowość, musi się odnaleźć w bieżących strukturach informacyjnych siatki strumieni. W zależności od zależności 😉 odbywa się to jako astrologiczna kwadratura, opozycja, koniunkcja, seksty, trygon…