Publikacja interdyscyplinarna
z zakresu fizyki cząstek, biologii i „nieakademickiej” dziedziny poznawczej: radiestezji.
Publikacja ma na celu zainspirowanie obydwu środowisk
do innego spojrzenia na poruszane tu tematy 🙂

Źródło: Aja Trier.
1927

Tematyka publikacji odbiega od powszechnej wiedzy i z tego powodu autor proponuje czytelnikom przejść kolejne części publikacji jak poniżej lub jak w menu.

Autor od bardzo dawna fascynuje się możliwościami odzyskania informacji jakie posiada nasz organizm, które w procesie ewolucji zostały przez nią „uznane” za nieistotne dla naszego świadomego postrzegania.
Jedną z takich dziedzin jest radiestezja, a w szczególności różdżkarstwo, czyli sposób odnajdowania podziemnej wody przemieszczającej się w specyficzny sposób w gruntach przepuszczalnych.

Statystycznie bardzo wysoka „trafialność” metody (różdżkarstwa) oraz nadużywanie radiestezji przez osoby nie posiadające tych umiejętności do „zadziwiania gawiedzi” i oszukańczego zarobkowania, skłoniły autora do „obrony” różdżkarstwa/radiestezji poprzez stworzenie możliwie weryfikowalnego modelu, metodyki badań i pomiarów tego zjawiska. 

W trakcie opracowywania tego modelu, autor doszedł do konkluzji, od których zaczniemy skoro zasłużyły na własny podtytuł „i co z tego wynika” 🙂

1. 
Neutrino wydaje się być elementem istotnym w powstaniu i funkcjonowaniu  kompleksowych organizmów żywych, można by rzec: 
strumienie neutrin to „osnowa”, w którą ewolucja tka „wątek” życia
(w części 3.3
)
;

2.
Może istnieć zjawisko „ziemskich-neutrin-zawróconych” lub „vertex-neutrin” (robocze nazwy autora – w części 3.6),
któremu „towarzyszy” powstawanie pola magnetycznego Ziemi i jego „przebiegunowywanie” (w części 5);

3. 
Można skonstruować mini detektory cząstek neutrino, ich ekspresji i tym samym lokalizator wód podziemnych
(w części 2.2)
;

4.
Istotną dla różdżkarza/radiestety (jego organizmu) jest zmiana ekspresji neutrin (w części 3.5), a dla organizmów żywych generalnie, jednorodność ekspresji neutrin (w części 4.3).
Używana w radiestezji tzw. „skala SRW” (od 0 do 100) może odzwierciedlać (percepowany) stopień niejednorodności ekspresji strumienia neutrin (w %).

5.
Postulowane przez astrologię/kosmobiologię uzależnienie cech osobowościowych od czasu i miejsca urodzenia może być „uzasadnione” aspektem informacyjnym ekspresji strumieni neutrin (w części 5)

 6.
Pewne mało znane cechy piramidy Cheopsa, mogą sugerować jedną z „zalet” jej wybudowania uwzględniającą zaobserwowaną już wtedy ekspresję neutrin (w części 6.)

Użyte tu określenie „ekspresja neutrin” będzie wyjaśnione/doprecyzowane.

Część 1. o neutrino


Część 2. mini-detektor-neutrin


Część 3. bio-detektor neutrin – człowiek


Część 4. geopatia

Część 5. astrologia

Część 6. piramidy